Artikel

Ridha Tuhan Ada Dalam Ridha Kedua Orang Tua

Ilustrasi

DAKWAH – Salah satu syariat Islam terpenting adalah berbuat bagus terhadap kedua orang tua. Berbuat baik kepada ayah dan ibu bersifat mutlak tanpa syarat, apakah orang tua kita itu orang beriman atau tidak, apakah mereka itu orang kaya yang dapat memanjakan anaknya ataukah mereka orang biasa yang tidak dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Hanya satu batas dalam birul walidaini yaitu apabila orang tua mengajak kemaksiatan atau menghalangi kita untuk bertaqwa pada Allah maka kita tidak boleh mentaatinya.

Saking wajibnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, Allah Azza wa Jalla menggandeng perintah berbuat baik kepada orang tua dengan perintah beribadah kepadaNya. Bahkan Rasulullah s.a.w. menjamin bahwa ridha Allah ada di dalam ridho kedua orang tua. Sebaliknya murka ayah dan ibu berarti murka Allah pula.

┘ê┘ÄϺÏ╣┘ÆÏ¿┘ÅÏ»┘Å┘êϺ Ϻ┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘Ä ┘ê┘Ä┘ä┘ÄϺ Ϭ┘ÅÏ┤┘ÆÏ▒┘É┘â┘Å┘êϺ Ï¿┘É┘ç┘É Ï┤┘Ä┘è┘ÆϪ┘ïϺ ┘ê┘ÄÏ¿┘ÉϺ┘ä┘Æ┘ê┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘Ä┘è┘Æ┘å┘É ÏÑ┘ÉÏ¡┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘ïϺÔǪ

Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sungguh-sungguh.
[Surah An-NisaÔÇÖ (4) ayat 36]

┘ê┘Ä┘ê┘ÄÏÁ┘Ä┘æ┘è┘Æ┘å┘ÄϺ Ϻ┘ä┘ÆÏÑ┘É┘å┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘Ä Ï¿┘É┘ê┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ÏÑ┘ÉÏ¡┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘ïϺ Ï¡┘Ä┘à┘Ä┘ä┘ÄϬ┘Æ┘ç┘Å Ïú┘Å┘à┘Å┘æ┘ç┘Å ┘â┘ÅÏ▒┘Æ┘ç┘ïϺ ┘ê┘Ä┘ê┘ÄÏÂ┘ÄÏ╣┘ÄϬ┘Æ┘ç┘Å ┘â┘ÅÏ▒┘Æ┘ç┘ïϺ ┘ê┘ÄÏ¡┘Ä┘à┘Æ┘ä┘Å┘ç┘Å ┘ê┘Ä┘ü┘ÉÏÁ┘ÄϺ┘ä┘Å┘ç┘ŠϽ┘Ä┘ä┘ÄϺϽ┘Å┘ê┘å┘Ä Ï┤┘Ä┘ç┘ÆÏ▒┘ïϺ Ï¡┘ÄϬ┘Ä┘æ┘ë ÏÑ┘ÉÏ░┘ÄϺ Ï¿┘Ä┘ä┘ÄÏ║┘Ä Ïú┘ÄÏ┤┘ÅÏ»┘Ä┘æ┘ç┘Å ┘ê┘ÄÏ¿┘Ä┘ä┘ÄÏ║┘Ä Ïú┘ÄÏ▒┘ÆÏ¿┘ÄÏ╣┘É┘è┘å┘Ä Ï│┘Ä┘å┘ÄÏ®┘ï ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä Ï▒┘ÄÏ¿┘É┘æ Ïú┘Ä┘ê┘ÆÏ▓┘ÉÏ╣┘Æ┘å┘É┘è Ïú┘Ä┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ┤┘Æ┘â┘ÅÏ▒┘Ä ┘å┘ÉÏ╣┘Æ┘à┘ÄϬ┘Ä┘â┘Ä Ïº┘ä┘Ä┘æϬ┘É┘è Ïú┘Ä┘å┘ÆÏ╣┘Ä┘à┘ÆϬ┘Ä Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Ä┘æ ┘ê┘ÄÏ╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë ┘ê┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘Ä┘è┘Ä┘æ ┘ê┘ÄÏú┘Ä┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ╣┘Æ┘à┘Ä┘ä┘Ä ÏÁ┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ¡┘ïϺ Ϭ┘ÄÏ▒┘ÆÏÂ┘ÄϺ┘ç┘Å ┘ê┘ÄÏú┘ÄÏÁ┘Æ┘ä┘ÉÏ¡┘Æ ┘ä┘É┘è ┘ü┘É┘è Ï░┘ÅÏ▒┘É┘æ┘è┘Ä┘æϬ┘É┘è ÏÑ┘É┘å┘É┘æ┘è Ϭ┘ÅÏ¿┘ÆϬ┘Å ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘è┘Æ┘â┘Ä ┘ê┘ÄÏÑ┘É┘å┘É┘æ┘è ┘à┘É┘å┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘à┘ÅÏ│┘Æ┘ä┘É┘à┘É┘è┘å┘Ä

Dan Aku (Allah) berwasiat (memerintahkan) kepada manusia terhadap kedua orang tuanya agar berbuat baik, ibunya telah mengandungnya dengan berat dan melahirkannya dengan berat, dan ibunya mengandung dan menypihnya hingga tiga puluh bulan. Sehingga ketika sampai dewasanya sampai usia empat puluh tahun. Manusia itu (Abu Bakar) berdoa,ÔÇØYa Tuhanku berilah saya ilham agar selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepada saya dan kepada kedua orang tuaku dan aga saya dapat mengamalkan kebaikan yang engkau ridloi dan bagusilah keturunanku. Sesungguhnya saya bertaubat kepadamu dan sesungguhnya saya tergolong orang IslamÔÇØ.
[Surah Al-Ahqoof (46) ayat 15]

┬áÏ¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ïú┘ÄÏ¿┘Å┘ê Ï¡┘Ä┘ü┘ÆÏÁ┘ì Ï╣┘Ä┘à┘ÆÏ▒┘Å┘ê Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘É┘è┘ì┘æ ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ï«┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘ŠϺ┘äÏ¡┘ÄϺÏ▒┘ÉϽ┘É ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ï┤┘ÅÏ╣┘ÆÏ¿┘ÄÏ®┘ÅÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ ┘è┘ÄÏ╣┘Æ┘ä┘Ä┘ë Ï¿┘Æ┘å┘É Ï╣┘ÄÏÀ┘ÄϺÏí┘ìÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è┘ç┘ÉÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘É Ïº┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘É Ï¿┘Æ┘å┘É Ï╣┘Ä┘à┘ÆÏ▒┘ì┘êÏî Ï╣┘Ä┘å┘É Ïº┘ä┘å┘Ä┘æÏ¿┘É┘è┘É┘æ ÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë Ϻ┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘Ä ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┬½Ï▒┘ÉÏÂ┘Ä┘ë Ϻ┘äÏ▒┘Ä┘æÏ¿┘É┘æ ┘ü┘É┘è Ï▒┘ÉÏÂ┘Ä┘ë Ϻ┘ä┘ê┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘ÉÏî ┘ê┘ÄÏ│┘ÄÏ«┘ÄÏÀ┘ŠϺ┘äÏ▒┘Ä┘æÏ¿┘É┘æ ┘ü┘É┘è Ï│┘ÄÏ«┘ÄÏÀ┘É Ïº┘ä┘Æ┘ê┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘É┬╗ ÔǪ
__________
Ï¡┘â┘à Ϻ┘äÏú┘äϿϺ┘å┘è] : ÏÁÏ¡┘èÏ¡]

 dari Abdillah bin Amri, dari Rasulullah s.a.w. bersabda: Ridha Allah ada dalam ridho orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua.
[Hadist Sunan Termizi No. 1899 Abwabu Birri wa Sholah]

Praktek Berbuat Baik kepada Kedua orang Tua

Jelas, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban mutlak bagi setiap orang Islam. Seorang beriman yang dapat berbakti kepada orang tua akan mendapatkan kemulyaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya seseorang yang menyia-nyiakan ayah ibunya diancam siksa Allah dunia akhirat.

Orang tua, bapak dan ibu adalah salah satu jembatan ke Surga bagi seorang anak. Celakalah seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya sudah tua renta tapi tidak dapat dijadikan jalan ke Surga.

Karena itu setiap Muslim mesti menyadari kewajiban atau amalan-amalan yang harus dikerjakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berikut adalah rangkuman sikap perbuatan sebagai wujud birul walidain.

1.) Selalu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua.

Keberadaan kita di dunia ini adalah lantaran perjuangan orang tua. Tidak ada kasih sayang yang diperoleh seorang anak melebihi kasih sayang orang tua. Maka sudah sepatutnya seorang anak selalu bersyukur kepada kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak hendaknya mencintai, sayang dan berterima kasih kepada ayah dan ibu.

Sebaliknya tidak sepatutnya seorang anak merendahkan atau mencela orang tua sebab kekurangan bapak dan ibunya. Sekecil apapun pemberian orang tua wajib disyukuri tidak boleh diremehkan. Begitu juga seorang anak tidak boleh meminta atau menuntut yang diluar batas kemampuan orang tua. Sesuai Firman Allah dalam Surah Lukman ayat 14:

┘ê┘Ä┘ê┘ÄÏÁ┘Ä┘æ┘è┘Æ┘å┘ÄϺ Ϻ┘ä┘ÆÏÑ┘É┘å┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘Ä Ï¿┘É┘ê┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É Ï¡┘Ä┘à┘Ä┘ä┘ÄϬ┘Æ┘ç┘Å Ïú┘Å┘à┘Å┘æ┘ç┘Å ┘ê┘Ä┘ç┘Æ┘å┘ïϺ Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘ë ┘ê┘Ä┘ç┘Æ┘å┘ì ┘ê┘Ä┘ü┘ÉÏÁ┘ÄϺ┘ä┘Å┘ç┘Å ┘ü┘É┘è Ï╣┘ÄϺ┘à┘Ä┘è┘Æ┘å┘É Ïú┘Ä┘å┘É ÏºÏ┤┘Æ┘â┘ÅÏ▒┘Æ ┘ä┘É┘è ┘ê┘Ä┘ä┘É┘ê┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘Ä┘è┘Æ┘â┘Ä ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘è┘Ä┘æ Ϻ┘ä┘Æ┘à┘ÄÏÁ┘É┘èÏ▒┘Å

Dan Aku (Allah) perintahkan kepada manusia (berbuat bagus) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus menerus dan menyapihnya dalam dua tahun. Maka bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku lah tempat kembali.
[Surah Lukman (31) ayat 14]

2.) Hormat, patuh dan berbakti kepada kedua orang tua

Salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua (birul walidain) adalah bersikap hormat, taat / patuh dan berbakti kepada ayah dan ibu. Adalah dosa besar bila seorang anak berkata kasar atau membentak kedua orang tuanya, terutama terhadap orang tua yang sudah tua renta. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-IsroÔÇÖ ayat 23.

┘ê┘Ä┘é┘ÄÏÂ┘Ä┘ë Ï▒┘ÄÏ¿┘Å┘æ┘â┘Ä Ïú┘Ä┘ä┘Ä┘æϺ Ϭ┘ÄÏ╣┘ÆÏ¿┘ÅÏ»┘Å┘êϺ ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘æϺ ÏÑ┘É┘è┘Ä┘æϺ┘ç┘Å ┘ê┘ÄÏ¿┘ÉϺ┘ä┘Æ┘ê┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ»┘Ä┘è┘Æ┘å┘É ÏÑ┘ÉÏ¡┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘ïϺ ÏÑ┘É┘à┘Ä┘æϺ ┘è┘ÄÏ¿┘Æ┘ä┘ÅÏ║┘Ä┘å┘Ä┘æ Ï╣┘É┘å┘ÆÏ»┘Ä┘â┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘â┘ÉÏ¿┘ÄÏ▒┘Ä Ïú┘ÄÏ¡┘ÄÏ»┘Å┘ç┘Å┘à┘ÄϺ Ïú┘Ä┘ê┘Æ ┘â┘É┘ä┘ÄϺ┘ç┘Å┘à┘ÄϺ ┘ü┘Ä┘ä┘ÄϺ Ϭ┘Ä┘é┘Å┘ä┘Æ ┘ä┘Ä┘ç┘Å┘à┘ÄϺ Ïú┘Å┘ü┘ì┘æ ┘ê┘Ä┘ä┘ÄϺ Ϭ┘Ä┘å┘Æ┘ç┘ÄÏ▒┘Æ┘ç┘Å┘à┘ÄϺ ┘ê┘Ä┘é┘Å┘ä┘Æ ┘ä┘Ä┘ç┘Å┘à┘ÄϺ ┘é┘Ä┘ê┘Æ┘ä┘ïϺ ┘â┘ÄÏ▒┘É┘è┘à┘ïϺ (23),Ï©┘è┘çÏ▒.

Dan Tuhanmu telah mewajibkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia (allah) dan hendaknya kalian berbuat baik pada kedua orang tua kalian dengan sungguh-sungguh, jika salah seorang diantara keduannya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam peramutanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatkan ÔÇ£hus!ÔÇØ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia.
[Surah Al-IsroÔÇÖ (17) ayat 23]

Berbuat baik kepada kedua orang tua derajatnya melebihi Jihad fii Sabilillah. Dikisahkan dalam hadist Sunan Abi Dawud No. 2530 Kitabul Jihad, seorang sahabat yang hijrah untuk jihad pada masa Rasulullah namun Nabi memerintahkannya kembali pulang untuk merawat orang tuanya.

┬áÏ¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ï│┘ÄÏ╣┘É┘èÏ»┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å ┘à┘Ä┘å┘ÆÏÁ┘Å┘êÏ▒┘ìÏî Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘ŠϺ┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘É Ï¿┘Æ┘å┘Å ┘ê┘Ä┘ç┘ÆÏ¿┘ìÏî Ïú┘ÄÏ«┘ÆÏ¿┘ÄÏ▒┘Ä┘å┘É┘è [ÏÁ:18] Ï╣┘Ä┘à┘ÆÏ▒┘Å┘ê Ï¿┘Æ┘å┘ŠϺ┘ä┘ÆÏ¡┘ÄϺÏ▒┘ÉϽ┘ÉÏî Ïú┘Ä┘å┘Ä┘æ Ï»┘ÄÏ▒┘Ä┘æϺϼ┘ïϺ Ïú┘ÄÏ¿┘ÄϺ Ϻ┘äÏ│┘Ä┘æ┘à┘ÆÏ¡┘É Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘ç┘ÅÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è Ϻ┘ä┘Æ┘ç┘Ä┘è┘ÆϽ┘Ä┘à┘ÉÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è Ï│┘ÄÏ╣┘É┘èÏ»┘ì Ϻ┘ä┘ÆÏ«┘ÅÏ»┘ÆÏ▒┘É┘è┘É┘æÏî Ïú┘Ä┘å┘Ä┘æ Ï▒┘Äϼ┘Å┘ä┘ïϺ ┘ç┘ÄϺϼ┘ÄÏ▒┘Ä ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘ë Ï▒┘ÄÏ│┘Å┘ê┘ä┘É Ïº┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘É ÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘Ä ┘à┘É┘å┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘è┘Ä┘à┘Ä┘å┘É ┘ü┘Ä┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┬½┘ç┘Ä┘ä┘Æ ┘ä┘Ä┘â┘Ä Ïú┘ÄÏ¡┘ÄÏ»┘î Ï¿┘ÉϺ┘ä┘Æ┘è┘Ä┘à┘Ä┘å┘Éσ┬╗ Ïî ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: Ïú┘ÄÏ¿┘Ä┘ê┘ÄϺ┘è┘ÄÏî ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┬½Ïú┘ÄÏ░┘É┘å┘ÄϺ ┘ä┘Ä┘â┘Äσ┬╗ ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┬½┘ä┘ÄϺ┬╗ Ïî ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ┬½ÏºÏ▒┘Æϼ┘ÉÏ╣┘Æ ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É┘à┘ÄϺ ┘ü┘ÄϺÏ│┘ÆϬ┘ÄÏú┘ÆÏ░┘É┘å┘Æ┘ç┘Å┘à┘ÄϺÏî ┘ü┘ÄÏÑ┘É┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ░┘É┘å┘ÄϺ ┘ä┘Ä┘â┘Ä ┘ü┘Äϼ┘ÄϺ┘ç┘ÉÏ»┘ÆÏî ┘ê┘ÄÏÑ┘É┘ä┘Ä┘æϺ ┘ü┘ÄÏ¿┘ÉÏ▒┘Ä┘æ┘ç┘Å┘à┘ÄϺ┬╗
__________
Ï¡┘â┘à Ϻ┘äÏú┘äϿϺ┘å┘è] : ÏÁÏ¡┘èÏ¡]

 dari Abi Said al-Hudriyi: Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Yaman hijrah pada Nabi, maka Nabi bertanya: Apakah engkau memiliki seseorang di Yaman?

Laki-laki itu menjawab, ÔÇ£Kedua orang tuakuÔÇØ.

Lalu Nabi bertanya kembali, ÔÇ£Apakah keduanya memberi izin engkau.ÔÇØ

Laki-laki itu menjawab, ÔÇ£TidakÔÇØ.

Nabi bersabda: ÔÇ£Kembalilah kamu pada keduanya, maka mintalah izin pada keduanya, jika mereka memberi izin maka berjihadlah, namun bila tidak memberi izin maka berbuat baiklah kamu kepada merekaÔÇØ.

[Hadist Sunan Abi Dawud No. 2530 Kitabul Jihad]

3.) Berupaya menjadi anak sholih dan selalu berdoa untuk kebaikan orang tua

Pengharapan terbesar dari kedua orang tua tidak ada lain kecuali agar anak-anaknya menjadi anak sholih, orang-orang yang bertaqwa kepada Allah. Anak sholih akan dapat mengangkat derajat kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang dapat membalas budi kedua orang tua kecuali doa anak sholih kepada kedua orang tuanya.

┬áÔÇô Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ Ϻ┘äÏ▒┘Ä┘æÏ¿┘É┘èÏ╣┘Å Ï¿┘Æ┘å┘Å Ï│┘Å┘ä┘Ä┘è┘Æ┘à┘ÄϺ┘å┘Ä Ïº┘ä┘Æ┘à┘ÅÏñ┘ÄÏ░┘É┘æ┘å┘ÅÏî Ï¡┘ÄÏ»┘Ä┘æϽ┘Ä┘å┘ÄϺ ϺϿ┘Æ┘å┘Å ┘ê┘Ä┘ç┘ÆÏ¿┘ìÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ï│┘Å┘ä┘Ä┘è┘Æ┘à┘ÄϺ┘å┘Ä ┘è┘ÄÏ╣┘Æ┘å┘É┘è ϺϿ┘Æ┘å┘Ä Ï¿┘É┘ä┘ÄϺ┘ä┘ìÏî Ï╣┘Ä┘å┘É Ïº┘ä┘ÆÏ╣┘Ä┘äϺ┘ÄÏí┘É Ï¿┘Æ┘å┘É Ï╣┘ÄÏ¿┘ÆÏ»┘É Ïº┘äÏ▒┘Ä┘æÏ¡┘Æ┘à┘Ä┘å┘ÉÏî Ïú┘ÅÏ▒┘ÄϺ┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è┘ç┘ÉÏî Ï╣┘Ä┘å┘Æ Ïú┘ÄÏ¿┘É┘è ┘ç┘ÅÏ▒┘Ä┘è┘ÆÏ▒┘ÄÏ®┘ÄÏî Ïú┘Ä┘å┘Ä┘æ Ï▒┘ÄÏ│┘Å┘ê┘ä┘Ä Ïº┘ä┘ä┘Ä┘æ┘ç┘É ÏÁ┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘ë Ϻ┘ä┘ä┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘ä┘Ä┘è┘Æ┘ç┘É ┘ê┘ÄÏ│┘Ä┘ä┘Ä┘æ┘à┘Ä ┘é┘ÄϺ┘ä┘Ä: ÔÇØ ÏÑ┘ÉÏ░┘ÄϺ ┘à┘ÄϺϬ┘Ä Ïº┘ä┘ÆÏÑ┘É┘å┘ÆÏ│┘ÄϺ┘å┘ŠϺ┘å┘Æ┘é┘ÄÏÀ┘ÄÏ╣┘Ä Ï╣┘Ä┘å┘Æ┘ç┘Å Ï╣┘Ä┘à┘Ä┘ä┘Å┘ç┘Å ÏÑ┘É┘ä┘Ä┘æϺ ┘à┘É┘å┘Æ Ï½┘Ä┘ä┘ÄϺϽ┘ÄÏ®┘É Ïú┘ÄÏ┤┘Æ┘è┘ÄϺÏí┘Ä: ┘à┘É┘å┘Æ ÏÁ┘ÄÏ»┘Ä┘é┘ÄÏ®┘ì ϼ┘ÄϺÏ▒┘É┘è┘ÄÏ®┘ìÏî Ïú┘Ä┘ê┘Æ Ï╣┘É┘ä┘Æ┘à┘ì ┘è┘Å┘å┘ÆϬ┘Ä┘ü┘ÄÏ╣┘Å Ï¿┘É┘ç┘ÉÏî Ïú┘Ä┘ê┘Æ ┘ê┘Ä┘ä┘ÄÏ»┘ì ÏÁ┘ÄϺ┘ä┘ÉÏ¡┘ì ┘è┘ÄÏ»┘ÆÏ╣┘Å┘ê ┘ä┘Ä┘ç┘Å ÔÇ£
__________
Ï¡┘â┘à Ϻ┘äÏú┘äϿϺ┘å┘è] : ÏÁÏ¡┘èÏ¡]

 dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: Ketika manusia mati putuslah darinya amalannya kecuali tiga perkara: dari shodaqoh jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak sholih yang mendoakan kepadanya.
[Hadist Sunan Abi dawud No. 2880 Kitabul Washoya]

Sumber: pengajian-ldii.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.